Intro Photo

Wad blijft...

06.09.2022

Met vijf opvarenden zijn wij de reis begonnen. Het was geen makkelijke beslissing. Met zijn vieren zetten wij de reis voort. De wind waait nog steeds vanuit het Oosten. Het Wad wordt ondieper onder Rottum. Wij laveren een beetje over de platen, eerst nog onder zeil, maar ietsje later staat het water dusdanig laag dat wij moeten motoren om op tijd over de zandbanken te komen.

Per ongeluk of toeval lopen wij vast in de geulen. De natuur dwingt ons nog een pauze te nemen. Hier, op het oostelijke Wad is de stille stiller en het donker donkerder. De zandplaten zijn groter. Hoewel het broedseizoen van de Wadvogels voorbij is, zien wij hier de meeste vogels vliegen en na schelpen en mosselen zoeken.

Ik loop zo 'n uur over de zandbanken. Stilte! Alleen mijn voeten ploeteren in de overgebleven plassen. Terugkomend naar de Antilope mis ik de geluiden die daarbij horen.

De bemanning is in slaap gevallen. Het water blijft bijna drie uur weg.

Hier hebben wij zwarte voeten van de modder en lopen wij enkele meter verder op een zandbank met fijne vaste zand. Het water is nog warm. Het ankerlicht staat aan. Het geklets van de golfen aan de romp schommelt ons in slaap.

Morgen wisselen wij zachtjes van Wad naar ons nieuw vaarwater, de Eems. Dit is een aan getijden onderhevige rivier. Weemoedig tuur ik terug en adem diep in. 

Het Wad heeft ons uitgedaagd. 

Deze laatste dagen op de getijdenwateren kruisen vreemdelingen voor maar enkele ogenblikken mijn pad, die vragen wat wij aan het doen zijn, waar wij heen gaan en waarom. Ik geef eerlijk antwoord, hoewel ik het gevoel heb dat ik een antwoord te kort kom...

Pieter was er een van deze bijzondere ontmoetingen. Hij heeft ooit een lied geschreven over het Wad. Ik mag zijn tekst gebruiken en met jullie delen:


En als het water weer gaat stijgen, moet je teruggaan naar de dijk.

Spoelend door de laatste prielen verlossend van het zwarte slijk.

En dan nog éénmaal turen over het Waddengebied.

Dan denk ik niets dan moois en het laatste doet verdriet.

Want op het Wad heb je twee kansen, het gaat fout of het gaat goed.

Op het Wad heb je twee kansen, het is eb of het is vloed.