Intro Photo

Kanaalkilometer 236-175: Boven alles

18.05.2023

Tussen Sluis Sülfeld en Sluis Anderten liggen zo 'n 61 kanaalkilometer. Gister avond gingen wij omhoog. Wij varen vandaag op het hoogste stuk van het Middellandkanaal: 90 m boven boven zeeniveau - boven alles! Ik denk bij mij dat mijn schip tot op de dag van vandaag er maar een keer zo hoog geweest moet zijn. En dat was afgelopen jaar in de herfst. 

Wij varen geografisch gezien op de top van de hele reis. Dit stukje kanaal wordt afgesloten door de twee grote sluizen. De sluisprincipes zijn geconstrueerd op maximale waterbesparing. Dat moet. Anders is dit stukje kanaal snel leeg. Het vaarwater wordt enkel gevoed door regen en dan op peil gehouden. 

Het is dan ook zichtbaar dat er veel beweging in het water zit door de binnenvaart, maar dat het water weinig wordt vervangen. Meestal bestaat de wal uit damwanden, waardoor wild niet meer uitkomt als het in het water valt en heel kleine einden nauwelijks de mogelijkheid hebben het water uit te komen. Toch heeft de natuur zich hier gearrangeerd. 

In de avond bereiken wij onverwacht snel Sluis Anderten waar wij vastmaken en pas de volgende ochtend mee naar beneden willen. De zon gaat onder. Een heleboel binnenvaartschepen meren hier af en willen hun reis morgen ochtend in de een of andere richting voortzetten.