Intro Photo

Gestrand in Haren

03.06.2023

Yep. Duitsland heeft ook een Haren. Haren aan de Eems. Hoe dat kan dat wij nu op de Eems zijn?? Nou dat is omdat het DEK ergens tussen sluis 7 en 9 de Eems kruist en daarna beide zamen verder lopen als een waterweg. Echter is de Eems niet volledig gekanaliseerd, maar zijn er alleen sluiskanalen gebouwd. De oude rivierarmen bestaan nog en er zijn stuwen ingebracht. 

Haren ligt dus op een oeverwal aan de Eems en heeft daarmee een rijk scheepvaartgeschiedenis. De stad was en is tegenwoordig nog een belangrijke plek voor de binnenscheepvaart. Er zijn drie havenfaciliteiten, waaronder de moderne Eurohafen Emsland. Er is ook een jachthaven, maar die heeft voor ons geen plek.

Het westwaarts lopende historische Haren-Ruitenbroek-Kanaal is een historisch vaarwater en de meest noordelijke kanaalverbinding tussen Duitsland en Nederland. Dit kanaal verbindt de Eems met het Ter Apelkanaal en is daarmee een belangrijke schakel tussen het Duitse en het Nederlandse vaarwegennet geweest. Het kanaal is tegenwoordig nog voor platbodem met een lengte van 30 m en een maximale diepgang van 1,50 m te bevaren. Vier historische sluizen zijn in het kanaal geïntegreerd en wij mogen afmeren aan de wachtsteiger van sluis 1.

Het is niet perse dat wij Haren hebben opgezocht. Het is meer dat Haren ons heeft gevonden. Het tekort aan mogelijkheden om af te meren heeft ons laten stranden tussen de openlucht-tentoonstelling van de museale schepen en scheepvaart langs de Eems. 

Door de ligging bij de Nederlandse grens van de gemeente Haren is de instroom van Nederlandse bewoners goed op gang gekomen. Daarom eten wij hier ook onze eerste kibbeling met de lunch. Het voelt alsof wij in een ander land zijn met een lekkere lokale keuken.

Wij stoppen hier eigenlijk voor de boodschappen voor het weekeind en voor het geval dat wij nergens meer af kunnen meren op de volgende 50 km. De sluiswachter geeft ons de tijd tot 13:00u. Zo belanden wij in een verrassend stadje met een indrukwekkende kerk en goede mogelijkheden om boodschappen te doen, voordat wij het weekeind in gaan.