Intro Photo

Dortmund-Eems-Kanaal

02.06.2023

Het Dortmund-Eems-Kanaal (DEK) is een 265 kilometer lang kanaal tussen de haven van Dortmund en Emden. Dit kanaal verbindt tevens het Ruhrgebied en Berlijn via het MLK. Het kanaal ligt in het uiterste westen van Duitsland en loopt bijna volledig langs de Nederlandse grens.

Het bestaat uit een noordelijk en een zuidelijk gedeelte. Het zuidelijke deel loopt van Dortmund tot aan de splitsing van het Mittellandkanaal. Dit deel zijn wij op deze reis niet gevaren, maar het is het belangrijkste gedeelte en werd daarom ook verdiept en verbreed. Het noordelijke gedeelte dat wij varen, heeft 12 sluizen en is tegenwoordig van minder groot belang.

In 1892 werd met de aanleg van het DEK begonnen. Veel van het graafwerk werd verricht door machines, maar tijdens de piekjaren waren er meer dan 4000 werknemers actief. Van het personeel kwam zo'n 30% uit het buitenland waaronder Nederlandse en Italiaanse metselaars en steenhouwers. De totale kosten, inclusief de subsidie voor de havens langs het kanaal, bedroegen ongeveer 80 miljoen Duitse mark. Op 11 augustus 1899 werd het DEK officieel geopend door keizer Wilhelm II.

Er werd veel gebruik gemaakt van het DEK, met name voor het transport van kolen uit het Roergebied naar alle Duitse industriesteden. Daardoor waren regelmatig aanpassingen noodzakelijk. In 1943 werd al 18 miljoen ton vracht over het kanaal vervoerd; naast kolen ook ijzerertsen en producten uit de chemische industrie. Niet alleen de schaalvergroting bij de binnenvaart, grotere schepen, maar ook de verandering van sleepvaart naar gemotoriseerde schepen en de introductie van duwboten in de zeventiger jaren maakten verbeteringen nodig.

Het kanaal wordt momenteel gemoderniseerd, verbouwd en ontwikkeld. Hoewel er momenteel op geen enkele plek tekens zijn voor een verbreding van het vaarwater, worden de meeste sluizen vernieuwt en vergroot. Soms vaar je door een historische sluis met een lengte van 160 m en ligt de bouwplaats voor de nieuwe sluis ernaast. De langste sluiskom waar wij op onze reis mee worden gesluisd is 222 m lang en spliksplinternieuw. Daarnaast kun je soms in de oude sluis kijken.

Het DEK is op zich open voor de pleziervaart. Er zijn een aantal mogelijkheden voor overnachtingen, echter niet voor pleziervaart van ons formaat. Het DEK is duidelijk gebouwd voor werkverkeer, die prima in konvooi doorgesluisd wordt. De wachttijden aan de sluizen zijn relatief kort.

Een deel van de historische informatie uit dit bericht heb ik van Wikipedia.